ટ્રેનિંગ કૉલેજ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટ્રેનિંગ કૉલેજ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    તે આપી શિક્ષકો તૈયાર કરનારી કૉલેજ; અધ્યાપનમંદિર.