ટ્ર્સ્ટ કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટ્ર્સ્ટ કરવું

  • 1

    ટ્ર્સ્ટી નીમી તેમને કાયદેસર સુપરત કરવું.