ટલ્લા ખવરાવવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટલ્લા ખવરાવવા

  • 1

    ફેરા ખવરાવવા.