ટેલિગ્રાફ મોકલવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટેલિગ્રાફ મોકલવો

  • 1

    તારથી સંદેશો મોકલવો.