ટેલિફોન આવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટેલિફોન આવવો

  • 1

    તે યંત્રથી એ વાત કરનારની વાત આવવી.