ટેલિફોન કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટેલિફોન કરવો

  • 1

    ટેલિફોનથી વાત કરવી.