ટેવાળી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટેવાળી જવું

  • 1

    ઉતારી જવું; પી જવું.