ટૂવા દેવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટૂવા દેવા

  • 1

    ચૂંટલા ખણવા.

  • 2

    મહેણાં મારવાં.