ટૂવા મૂકવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટૂવા મૂકવા

  • 1

    ટીપાં પાડવાં.

  • 2

    દૂધ; ઘી ઇત્યાદિનાં પેલ મૂકવાં.