ટેવ કાઢવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટેવ કાઢવી

  • 1

    ટેવ દૂર કરવી, છોડવી.