ગુજરાતી માં ટસટસની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ટસટસ1ટસટસ2

ટસટસ1

અવ્યય

  • 1

    ફાટું ફાટું થઈ જાય તેમ.

મૂળ

રવાનુકારી; સર૰ हिं. टस

ગુજરાતી માં ટસટસની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ટસટસ1ટસટસ2

ટસટસ2

અવ્યય

  • 1

    ટગર ટગર; ટસે ને ટસે.