ટસર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટસર

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    તસર; આંખમાં દેખાતી ઝીણી લાલ રગ.

  • 2

    ટશિયો.

  • 3

    એક જાતનું રેશમ કે તેનું કપડું; તસર.