ગુજરાતી

માં ટહુકારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ટહુકાર1ટુહૂકાર2

ટહુકાર1

પુંલિંગ

  • 1

    (કોયલ કે મોરનો) ટહુકો.

ગુજરાતી

માં ટહુકારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ટહુકાર1ટુહૂકાર2

ટુહૂકાર2

પુંલિંગ

  • 1

    (કોયલ કે મોરનો) ટહુકો; ટહુકાર.