ટહુકો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટહુકો કરવો

  • 1

    કોયલ કે મોરે બોલવું.

  • 2

    બોલાવવા માટે ઉદ્ગાર કરવો; બોલાવવું; સાદ પાડવો.