ટાંગતોલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટાંગતોલ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    બેઠકની કસરતનો એક પ્રકાર.