ટાંકી લાગવી (દવાની) ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટાંકી લાગવી (દવાની)

  • 1

    અસર થવી.