ટાંગ મારવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટાંગ મારવી

  • 1

    કુસ્તીમાં ટાંગ ભેરવીને પાડી નાખવાનો-ટંગડી દાવ અજમાવવો.