ટાંચ ઊઠી જવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટાંચ ઊઠી જવી

  • 1

    જપતી દૂર થવી; જપતીમાંથી મુક્ત થવું.