ટાંચું પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટાંચું પડવું

  • 1

    ઓછું પડવું.