ટાંટિયાતોડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટાંટિયાતોડ

  • 1

    ખૂબ ચાલવું; પડવું.

  • 2

    ફોગટ ધક્કાફેરા.