ટાંટિયાનું ભાગેલું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટાંટિયાનું ભાગેલું

  • 1

    અતિ શ્રમ ન કરી શકે તેવું.