ટાંટિયા જોરમાં હોવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટાંટિયા જોરમાં હોવા

  • 1

    ઉમંગ ને ઉત્સાહ હોવો.