ટાંટિયા પહોળા થઈ જવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટાંટિયા પહોળા થઈ જવા

  • 1

    અતિ ખર્ચ કે કામના ભારથી ભાગી પડવું.