ટાંટિયા મળવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટાંટિયા મળવા

  • 1

    હિસાબનાં પાસાં સરખાં થવાં.