ટાંટિયા રંગવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટાંટિયા રંગવા

  • 1

    ટાંટિયામાં માર મારવો.

  • 2

    ખૂબ માર મારવો.