ટાઢાં ઊનાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટાઢાં ઊનાં

નપુંસક લિંગ બહુવયન​

  • 1

    ઘરવટનાં ખાનપાન.

  • 2

    લાક્ષણિક સંસારનાં સુખદુઃખ.