ટાઢાં પાટિયાં કરવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટાઢાં પાટિયાં કરવાં

  • 1

    ખાઈને પીને નિરાંત કરવી.