ટાઢી રસોઈ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટાઢી રસોઈ

લાક્ષણિક
  • 1

    લાક્ષણિક બાપદાદાથી ઊતરી આવેલી મિલકત.