ટાઢી વાળવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટાઢી વાળવી

  • 1

    ચિતાની રાખને પાણી છાંટી, વાળી કરીને પાણીમાં પધરાવવી.