ટાઢો માર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટાઢો માર

  • 1

    બહારથી અસર દેખાય નહીં પણ અંદરથી સાલે એવો મૂઢ કચ્ચર માર.