ટાઢું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટાઢું કરવું

  • 1

    ઠંડું પાડવું.

  • 2

    શાંત કરવું.