ટાઢું છમ કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટાઢું છમ કરવું

  • 1

    પચાવી પાડી ઠેકાણે કરવું.