ટાઢું પાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટાઢું પાડવું

  • 1

    શાંત પાડવું; શમાવવું.

  • 2

    (આગને) બુઝાવવું.