ટાઢું પાડી પલાળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટાઢું પાડી પલાળવું

  • 1

    શાંત કરી સમજાવવું.