ટાઢું લોહી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટાઢું લોહી

  • 1

    નિશ્ચિંતતા; શાંતિ.