ટાઢ વાવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટાઢ વાવી

  • 1

    ઠંડી લાગવી; ટાઢથી ધ્રૂજવું.