ટાઢું હિમ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટાઢું હિમ

વિશેષણ

  • 1

    હિમ જેવું ટાઢું; ઘણું ઠંડું.