ટાણું આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટાણું આવવું

  • 1

    અવસર આવવો.