ટાળો મળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટાળો મળવો

  • 1

    જોગ આવવો; તાકડો બેસવો.

  • 2

    તાળો મળવો; હિસાબ ખરો હોવો.