ટિક્કડ ઠોકવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટિક્કડ ઠોકવા

  • 1

    રોટલા ઘડવા.

  • 2

    રોટલા જમી જવા.