ગુજરાતી માં ટિટોડોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ટિટોડો1ટિટોડો2

ટિટોડો1

પુંલિંગ

  • 1

    લોકનૃત્યનો એક પ્રકાર-ટેંટુડો (લોક.).

ગુજરાતી માં ટિટોડોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ટિટોડો1ટિટોડો2

ટિટોડો2

પુંલિંગ

  • 1

    ટિટોડીનો નર.