ટીપણું ઉકેલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટીપણું ઉકેલવું

  • 1

    ગઈગુજરી બાબતો કાઢી ઝઘડો વધારવો.