ટીપણું જોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટીપણું જોવું

  • 1

    ટીપણા વડે મુહૂર્ત વગેરે નક્કી કરવાં.