ટીપ દેવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટીપ દેવી

  • 1

    સાધાંઓમાં ચૂનો પૂરી (ભીંત વગેરે) મજબૂત કરવું.