ટોટો છોડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટોટો છોડવો

  • 1

    ટેટો-ફડાકડો ફોડવો.