ટોટો ઝાલવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટોટો ઝાલવો

  • 1

    હૈડિયો દબાવવો.