ટોણાટુચકા કરવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટોણાટુચકા કરવા

  • 1

    મંતરતંતર કરવાં.