ટોલ્લે ચડાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટોલ્લે ચડાવવું

  • 1

    ટલ્લે ચડાવવું; વાયદે ચવવું; ઢીલમાં નાખવું.