ગુજરાતી માં ટોલોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ટોલો1ટોલો2

ટોલો1

પુંલિંગ

  • 1

    ટોકળો; મોટી જૂ.

  • 2

    સુરતી મોટું ટોલકું.

ગુજરાતી માં ટોલોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ટોલો1ટોલો2

ટોલો2

પુંલિંગ

  • 1

    બોડું માથું.