ટોળે કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટોળે કરવું

  • 1

    ભેગું કે એકઠું કરવું; ટોળે કરવું.